Limax+

Limax heeft een eigen leefstijlprogramma ontwikkeld, speciaal voor de gemeente Maasgouw. Dit leefstijlprogramma heet Limax+. Deelnemers worden tijdens het programma, dat wordt gehouden in en rondom de sporthal Linne, gestimuleerd om levenslang een positieve verandering te bewerkstelligen met betrekking tot hun leefstijl (bewustwording bewegen, voeding en ontspanning).

Het leefstijlprogramma begint met bewust worden. Men leert doelgericht en gezonder te eten, minder te zitten en meer te bewegen en te ontspannen. Dit betekent dus niet dat men direct een streng dieet moet volgen of meteen gaat trainen in de sportschool. Men gaat vooral op zoek naar mogelijkheden om gezondere voedingskeuzes te maken en meer te bewegen tijdens dagelijkse activiteiten. Op deze manier kost het maar weinig extra tijd en is de kans groter dat deze veranderingen lang worden volhouden.

Verder wordt er in het programma veel aandacht besteed aan de mindset. De veranderingen zullen moeten passen bij gestelde doelen en moeten bijdragen aan zaken die belangrijk zijn voor de deelnemer. Iemand past zijn leven niet aan omdat een ander dat wil of omdat iemand zegt dat het moet. Het is de bedoeling dat men plezier beleeft aan de nieuwe leefstijl. Met al deze informatie en inzichten weet de deelnemer na 24 weken waar de valkuilen liggen en hoe men deze om kan zetten naar een positieve manier van leven.

Limax+ heeft als doel:

• Nieuwe strategieën aanbieden om meer te bewegen, minder te zitten, beter te ontspannen en gezonder te eten.
• Nadenken over doelen die haalbaar en belangrijker voor iemand zijn.
• Uit verschillende activiteiten een vorm van bewegen te vinden waar plezier aan wordt beleefd.
• Te helpen om een nieuwe leefstijl vol te houden met steun van anderen.
• Nieuw gedrag geleidelijk in te passen, zodat het onderdeel wordt van de dagelijkse routine.
• De lange termijn-veranderingen die men zelf wil behalen stapsgewijs te realiseren, waardoor ze vol te houden zijn op lange termijn.

Bekijk hier het programma