Arbitrage

Het aanspreekpunt voor scheidsrechterszaken (Arbitrage) is Guido Soentjens,
email: arbitrage@vclimax.nl / telefoon: 06-34289427

Iedereen wordt per seizoenhelft ingedeeld om te fluiten en/of te tellen. Zonder de inzet van een leger vrijwilligers is het niet mogelijk om een gezonde vereniging te blijven. Iedereen moet beseffen dat men daar zijn steentje aan moet bijdragen. Wanneer er wie ingedeeld staat om zijn/haar taak te verrichten staat omschreven in een PDF. Alle leden krijgen dit PDF toegestuurd en staat tevens ook onderaan op onze site (www.vclimax.nl). Iedereen dient alle geplande data in de agenda te noteren zodat we niet onverhoopt voor een probleem komen te staan tijdens de wedstrijden.

Degene die ingedeeld zijn bij een taak dienen zich minimaal een half uur van te voren te melden in de kantine. De kantinedienst zal dan een consumptiemuntje overhandigen die in onze kantine genuttigd kan worden.

Zou iemand niet aanwezig kunnen zijn….ZELF TIJDIG voor vervanging zorgen en niet vergeten dit even door te geven via bovenstaand mailadres. Het is belangrijk dat we van alle wijzigingen op de hoogte zijn omdat niet iedereen alle wedstrijden kan en mag fluiten.

Tevens wordt er bij de vervanger om een bevestiging gevraagd dat hij/zij ook daadwerkelijk de desbetreffende wedstrijd kan overnemen.

Sancties volgen indien men niet komt opdagen en tevens niet voor vervanging heeft gezorgd.
 

Verplichting tot het behalen van een diploma

Nevobo maakt onderscheid in 2 soorten verenigingsscheidsrechters:
V6-Scheidsrechters die de digitale instaptoets hebben gedaan. Zij mogen alle wedstrijden in de 3e en 4e klasse fluiten. V4-Scheidsrechters die de VS2 cursus en de bijbehorende PVB hebben gedaan. Zij mogen alle wedstrijden in de 1e klasse en lager fluiten.

Naast de beschikbaarheid van voldoende scheidsrechters vindt VC Limax een basisniveau aan spelregels ook belangrijk. Daarom wordt elk spelend lid vanaf de B-jeugd verplicht om minimaal de digitale instaptoets met goed gevolg afgelegd te hebben.

Jeugdspelers die het leuk vinden om meer wedstrijden te fluiten en/of om de VS2 cursus te volgen, kunnen dit aangeven bij de scheidsrechter coördinator via arbitrage@vclimax.nl.

 
Digitale instaptoets
Om V6-scheidsrechter te worden moet je een online toets maken. Deze is te vinden op volleybalmasterz.nl. Om bij de toets te komen moet je eerst rechtsboven inloggen met dezelfde gegevens zoals je ze op nevobo.nl gebruikt. Dan kun je alle categorieën oefenen en levels maken. Leden kunnen de levels zo vaak maken als zij willen of zo vaak als nodig is om de levels af te sluiten met voldoende goede antwoorden.
Voorafgaand aan de eindtoets moeten 5 levels doorlopen worden. Elk level heeft 10 vragen.

bij level 1 moet je minstens 5 juiste antwoorden geven
bij level 2 moet je minstens 6 juiste antwoorden geven
bij level 3 moet je minstens 7 juiste antwoorden geven
bij level 4 moet je minstens 8 juiste antwoorden geven
bij level 5 moet je minstens 9 juiste antwoorden geven

Na afloop van ieder level kunnen de deelnemers hun foute antwoorden bekijken en het goede antwoord op de betreffende vraag vinden. De eindtoets bestaat uit 20 vragen waarvan er 16 juist beantwoord moeten worden. V4-scheidsrechter: We willen graag zoveel mogelijk V4 scheidsrechters binnen de vereniging zodat iedereen maar beperkt de hoge klassen hoeft te fluiten. De scheidsrechters coördinator benadert de desbetreffende personen zelf. Meer informatie volgt hierover daarom persoonlijk.
 

Begeleiding nieuwe scheidsrechters

Omdat een wedstrijd fluiten soms wat spannend kan zijn, willen we je hier graag in begeleiden. We raden iedereen aan om een eerste wedstrijd te fluiten met begeleiding van een meer ervaren scheidsrechter erbij. Ook willen we zorgen voor persoonlijke begeleiding waar nodig.

Begeleiders:
Bert Meering (Regio scheidsrechter)
Guido Soentjens (Scheidsrechter coördinator)
 
In overleg met de scheidsrechter coördinator wordt er voor een passende oplossing gezorgd, zodat elke scheidsrechter met plezier de bok op klimt. 

CMV wedstrijden – tellen en fluiten wordt verzorgd door o.a. B- en C- leden

Tijdens de jeugdcompetitiewedstrijden op zaterdag en zondag verzorgen de senioren en de oudere jeugdleden het fluiten en tellen van de CMV wedstrijden. Daar staat tegenover dat de jeugd  op zaterdag bij de senioren of op zondag bij andere jeugd wordt ingezet om te tellen en te fluiten. In het begin worden jeugdleden natuurlijk geholpen door een ervaren lid. Wanneer je ingezet wordt als teller of scheidsrechter bij een wedstrijd kun je terugvinden op onze site onderaan de pagina. Dit schema wordt aan het begin van het de eerste en tweede competitiehelft per email aan alle leden gestuurd en wordt wekelijks bijgewerkt.

 

Externe scheidrechters/leveringsplicht

Een regioscheidsrechter fluit wedstrijden, aangewezen door Nevobo in de 3e divisie en promotieklasse die in de regio worden gespeeld. Afhankelijk van het aantal teams dat speelt op dit niveau, is VC Limax verplicht om een aantal punten te leveren. Wanneer we 36 punten moeten leveren, betekent dit dat er 36 wedstrijden gefloten moeten worden.

De Nevobo heeft het aantal punten voor 2018/2019 voor VC Limax als volgt vastgesteld:
 Aantal te leveren punten
  • 3e divisie heren:
    • 24 punten
  • promotieklasse dames
    • 12 punten
Als regioscheidsrechter ben je verplicht om minimaal 6 wedstrijden te fluiten. Mocht je er meer willen fluiten dan kan dat natuurlijk ook. Hiervoor kun je contact opnemen met de scheidsrechter coördinator via arbitrage@vclimax.nl. Uiteraard is er een reis- en onkostenvergoeding voor de kosten die je maakt om een wedstrijd te kunnen fluiten. Meer informatie vind u onder aan de pagina onder het kopje: “Vergoedingen Scheidsrechters VC Limax”.
 

Vergoedingen scheidsrechters vc Limac

Binnen VC Limax zijn er op verschillende niveaus scheidsrechters actief. Per categorie zijn er verschillende afspraken voor vergoedingen. Daarnaast zijn er nog aparte afspraken voor bekerwedstrijden en speciale evenementen.

A.   Verenigingsscheidsrechters (V4, V5 en V6)
Deze categorie betreft de scheidsrechters die de thuiswedstrijden bij onze vereniging fluiten. Het gaat dan om jeugdwedstrijden, alsmede wedstrijden tot en met de 1e klasse in de seniorencompetitie. Voor deze gefloten wedstrijden vindt geen vergoeding plaats, zowel niet door nevobo als door de vereniging. De scheidsrechter krijgt na afloop van de wedstrijd een consumptiemunt, vrij te besteden in de kantine van de Sportzaal in Linne.

B.Scheidsrechters op regionaal/nationaal niveau (Nx, R1, R2 en R3)
Deze categorie betreft de scheidsrechters die door nevobo aangewezen wedstrijden in de reguliere competitie fluiten. Zij tellen mee in de leveringsplicht voor VC Limax. Standaard wordt er door nevobo per gefloten wedstrijd een vergoeding uitgekeerd. Deze vergoeding bestaat uit een vast deel per wedstrijd en een variabel deel per gereden kilometer. De vaste vergoeding per wedstrijd wordt door vc Limax aangevuld tot € 30,-. Deze vergoeding is ook van toepassing als een scheidsrechter uit deze categorie een door nevobo aangewezen wedstrijd overneemt omdat de oorspronkelijk aangewezen scheidsrechter niet komt opdagen.

Fluit een scheidsrechter uit deze categorie een door de vereniging aangewezen wedstrijd of neemt deze een door de vereniging aangewezen wedstrijd over, dan krijgt hij een vergoeding uit categorie A.

C. Bekerwedstrijden
Als nevobo of de vereniging een scheidsrechter uit categorie B voor een bekerwedstrijd aanwijst, dan ontvangt deze scheidsrechter voor deze wedstrijd ook een vergoeding zoals bepaald in categorie B.

Als nevobo of de vereniging een scheidsrechter uit categorie A voor een bekerwedstrijd aanwijst, dan ontvangt deze scheidsrechter voor deze wedstrijd ook een vergoeding zoals bepaald in categorie A als deze wedstrijd in de eigen sporthal plaatsvindt. Vindt de wedstrijd in een andere sporthal plaats, dan krijgt de scheidsrechter een vaste vergoeding van € 10,- en daarnaast een kilometervergoeding van € 0,19/km.

D.   Speciale evenementen
Onder deze categorie vallen de te fluiten wedstrijden op (jeugd)kampioenschappen, zoals de Open Club kampioenschappen, de Gesloten Club kampioenschappen of andere door nevobo georganiseerde toernooien waar een team van vc Limac aan deelneemt. In alle gevallen geldt dat een eventueel van nevobo te ontvangen bijdrage/vergoeding in mindering gebracht wordt op de in onderstaande richtlijn genoemde bedragen. Voor het fluiten ontvangt de scheidsrechter een vaste vergoeding van € 10,- per wedstrijd met een maximum van € 40,- per dag. Uitgangspunt is dat de scheidsrechter met het team wat aan het kampioenschap of toernooi deelneemt mee reist naar de wedstrijdlocatie. Is dat niet mogelijk, dan wordt er een kilometervergoeding van € 0,19/km verstrekt.