MATERIAALBEHEER

Contactgegevens:

Erik Goedhart
Email: materiaalbeheer@vclimax.nl


Om trainingen en wedstrijden op een fatsoenlijke manier te kunnen laten verlopen is het belangrijk dat het materiaal op orde is. Daarvoor is er bij de vereniging iemand die zorg draagt voor de kwaliteit en beheer van de materialen.
Onze materiaalbeheerder zorgt o.a. voor:

 • Het inkopen, controleren en vervangen van de ballen, tassen en andere materialen.
 • De inname en uitgifte van ballen en tassen aan het begin van elk seizoen. Dit gebeurt tijdens de inname en uitgifteavonden of in onderling overleg.
 • Het uitgeven en innemen van kleding aan het begin respectievelijk aan het eind van het seizoen.

Mocht je problemen hebben met ballen, tassen, kleding of andere materialen dan kun je dit bij de materiaalbeheerder melden.
 

Volleyballen:

Elk team ontvangt aan het begin van het seizoen een tas met 12 ballen. De teams die nationale competitie spelen, krijgen er 14. 

 1. Het volledige team is verantwoordelijk voor de aan haar overhandigde volleyballen en tassen.
 2. Het gebruik van de ballen is alleen toegestaan tijdens de trainingen en de wedstrijden van een team.
 3. Het gebruik van de ballen buiten de trainingen en wedstrijden van een team mag alleen na toestemming van de materiaalbeheerder, of bij diens afwezigheid van het bestuurslid TC.
 4. De ballen zijn gemerkt middels een teamnummer met per bal een opvolgende letter erachter.
 5. De gemerkte ballen worden tezamen met de ballentassen in de week voorafgaande aan de start van de trainingen van het nieuwe seizoen, doch uiterlijk op de eerste training uitgereikt aan een vertegenwoordiger van het team.
 6. De vertegenwoordiger tekent het uitgifteformulier voor de ontvangen ballen en is het aanspreekpunt voor de materiaalbeheerder.
 7. Kwijtgeraakte en/of kapotte ballen worden alleen vervangen met door de vereniging aangeschafte en gemerkte ballen.
 8. Tussentijds kwijtgeraakte ballen worden door het team vergoed tegen de op dat moment geldende vervangingswaarde.
 9. De materiaalbeheerder beoordeelt of een kapotte bal door het team of door de vereniging wordt vergoed.
 10. Binnen een week na de laatste training van een team worden alle ballen in de bijbehorende tassen ingeleverd.
 11. De materiaalbeheerder neemt hiervoor contact op met de vertegenwoordiger.
 12. Ontbrekende ballen worden door het team vergoed tegen de op dat moment geldende vervangingswaarde. Voor kapotte ballen: zie punt 9.
 13. De vertegenwoordiger ontvangt na inlevering een te ondertekenen inname formulier met vermelding van eventuele door het team te vergoeden kosten.
 14. Door een team verschuldigde vervangingskosten worden door de penningmeester geïncasseerd bij de teamleden.