Technische zaken

Samenstelling Technische Commissie


Bertin Terpstra            Voorzitter + Verantwoordelijke Herenlijn

Mike Aretz                  Verantwoordelijke Dameslijn

Marlou Willems           Verantwoordelijke CMV / jeugd

Guido Görtzen            Algemeen

Thom Gubbels            Secretaris

Corinne Bouwmans    Jeugd en Limax Volleybal Academy


Taken en verantwoordelijkheden

De TC heeft een breed takenpakket dat zich uitspreidt over de gehele vereniging. De TC is verantwoordelijk voor het volleybal technische beleid, de indeling van de senioren en jeugdteams en het begeleiden van trainers/coaches. Hierbij hebben we veel contact met alle trainers en (bestuurs)leden in de vereniging. Per lijn is er een iemand binnen de TC verantwoordelijk hiervoor. Bij elke lijn vallen zowel de prestatie- als ook de breedteteams. De TC verantwoordelijke houdt regelmatig contact met de trainers/coaches (en eventueel aanvoerders) over het functioneren van het team en het bewaken van de team- en verenigingsdoelstellingen. Daarnaast zoekt de TC naar trainers en eventueel spelers (wat ook bij de taken van de trainers ligt), helpt trainers om zich te scholen, overlegt met trainers over de mogelijkheden voor (jeugd)spelers om mee te trainen met hoger spelende teams en stelt, in overleg met het (wedstrijd)secretariaat, de training- en wedstrijdtijden en Nevobo teamopgave vast.


Doelen

De TC heeft als belangrijkste doel om spelers/speelsters maar ook trainers en coaches te helpen zich te ontwikkelen in het volleybalspel zodat ze beter in staat zijn wedstrijden te spelen en plezier te hebben in het volleyballen. Aan het begin van elk seizoen bepalen we welke specifieke (extra) doelen we dat seizoen willen bereiken.


Hoe doen we dit?

De TC heeft voor zichzelf een jaaragenda opgesteld waarin alle activiteiten die in een seizoen moeten plaatsvinden zijn aangegeven. Deze wordt regelmatig bijgewerkt als dat nodig blijkt te zijn. Hierin staat per maand bijvoorbeeld de trainersbijeenkomsten, het uitsturen van evaluatieformulieren naar spelers, uitvoeren van evaluatiegesprekken met trainers/coaches, het zoeken van nieuwe spelers en/of trainers etc. De TC komt normaalgesproken eens in de 6 tot 8 weken formeel bij elkaar. Informeel hebben we ondertussen veel contact.

Belangrijk onderdeel is natuurlijk jaarlijks de indeling van speelsters/spelers in de verschillende teams. Hierbij maken we, in samenspraak met de alle coaches/trainers, een weloverwogen keuze wie in welk team ingedeeld wordt. Hierbij kijken we naar niveau en de positie van de betreffende speler, maar ook naar leeftijd, sociale aspecten, instelling van de speler (opkomst en inzet), doorgroeimogelijkheden en evenwicht in het team.

De TC kan niet werken zonder veel in samenspraak te doen met de trainers. Een deel van zijn taken worden dus ook gedelegeerd naar de trainers, die als verlengstuk fungeren om bepaalde zaken bij de teams onder te brengen of te communiceren. Gedurende het seizoen wordt er drie keer een trainersbijeenkomst georganiseerd. In deze bijeenkomst worden de afspraken tussen trainers en TC besproken, maar ook gedurende het seizoen geëvalueerd of alles nog loopt zoals afgesproken.