Aanmelden

Het aanspreekpunt voor de ledenadministratie is:
Chantal Deckers
secretariaat@vclimax.nl
 

Aanmelden

Om lid te worden van de vereniging moet je minimaal 6 jaar oud zijn. Nieuwe leden (ook jeugd) mogen 4 trainingen gratis volgen alvorens zij officieel als lid bij de ledenadministratie worden aangemeld. Deze trainingen vinden in de voor hem of haar geschiktste trainingsgroep plaats.

Aanmelden dient schriftelijk middels het daarvoor bestemde formulier te gebeuren. Onderstaand aanmeldformulier (PDF) kunt u digitaal invullen en dient ondertekend naar de ledenadministratie te worden verzonden.

Het inschrijfgeld bij Numidia/VC Limax is € 15,-.

Digitale pasfoto t.b.v. spelerskaart
Dit is vanuit de Nevobo vereist. De digitale foto kun je laten maken bij iedere fotograaf en deze dient dan per mail naar de ledenadministratie verstuurd te worden. Zelf aanleveren kan ook, controleer of de grootte juist is en het formaat TIF of JPG is.

Downloads:
Aanmeldformulier jeugd
Aanmeldformulier senioren